Valašské Klobouky
Znak Valašské Klobouky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaValašské KloboukyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Valašské Klobouky

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Valašské KloboukyStrategie města Valašské Klobouky 2030 (2023)
02.1 Snížení emisí a znečištění (voda, ovzduší) viz dokument »

Koncepce

Znak Valašské KloboukyKoncepce ochrany životního prostředí města Valašské Klobouky (2020)
1.1 Do území Valašských Klobouk budou postupně navráceny funkční aleje a solitérní stromy. Bude jim věnována průběžná péče nebo budou alespoň dosazovány tak, aby došlo k opětovnému navýšení počtu dřevin v bezlesí s jejich pozitivními efekty v území. viz dokument »
1.2 Vodní eroze a meliorace nebudou způsobovat degradaci půdního profilu, ani snižování biodiverzity lokalit. Vodní režim krajiny z pohledu protierozních, protipovodňových prvků a krajinných prvků zabraňuje výskytu eroze a negativních jevů spojených s nedostatečnou retencí vody. viz dokument »
1.3 Travinné a bylinné porosty poskytují habitat chráněným druhům živočichů, a to alespoň v míře umožňující zachování výskytu, v ideálním případě zvýšení populace. viz dokument »
1.4 Světlé lesy s odumírajícím dřevem senescentních stromů jsou v lokalitě významným prvkem, který je přirozeným habitatem umožňující vývoj chráněných druhů živočichů. viz dokument »
1.5 Dřeviny na území Valašských Klobouk efektivně slouží k podpoře biodiverzity a přispívají k udržení a rozvoji hodnot životního prostředí. viz dokument »
1.6 Cílem v oblasti Územních systémů ekologické stability je zajistit výsadbu a funkčnost jednotlivých prvků. viz dokument »
2.1 Město Valašské Klobouky dosáhne snížení emisí skleníkových plynů v sektorech ovlivnitelných městem o 40 % do roku 2030. viz dokument »
2.2 Město Valašské Klobouky dosáhne snížení emisí skleníkových plynů v sektorech ovlivnitelných městem o 15–20 % do roku 2030. viz dokument »
Znak Valašské KloboukyPlán odpadového hospodářství Valašské Klobouky 2017-2022
6.2 Zvýšit celkové využití odpadů z obalů viz dokument »
7.3 Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
TISK
i