Valašské Klobouky
Znak Valašské Klobouky

Web provozuje NSZM ČR

Valašské Klobouky

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Valašské KloboukyStrategický plán města Valašské Klobouky 2030 (2017)
9.1 Zajištění prostupné sítě sociálních služeb pro občany regionu VK viz dokument »
9.2 Budování nových kapacit bytového fondu viz dokument »
9.3 Realizace národních kampaní a iniciativ ve prospěch sociálně ohrožených cílových skupin viz dokument »

Koncepce

Znak Valašské KloboukyPlán prevence kriminality města Valašské Klobouky 2016-2020
1.1 Přestupky v dopravě viz dokument »
1.2 Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomanie viz dokument »
1.3 Přestupky proti majetku viz dokument »
1.4 Riziko zvýšení delikvence mezi dětmi, mládeží a mladými dospělými viz dokument »
1.5 Riziko zvýšení výskytu kriminálních činů v souvislosti s migrační krizí - potencionální riziko viz dokument »
1.6 Riziko zvýšení drobné kriminality v souvislosti s nízkou finanční gramotností občanů - zadlužení, exekuce viz dokument »
1.7 Riziko negativních dopadů nekoordinovaného řešení mimořádných situací ve městě - v návaznost na výbuchy v muničních skladech v 10 a 12/2014 viz dokument »
Znak Valašské KloboukyKomunitní plán sociálních služeb a péče na Valašskokloboucku a Brumovsku 2015-2020
1.1 Zvyšování informovanosti o sociálních službách a vytvoření funkčního systému spolufinancování viz dokument »
1.2 Udržení, rozšíření a zkvalitnění terénních sociálních služeb v regionu viz dokument »
1.3 Udržení a zkvalitnění stávajících ambulantních služeb v regionu viz dokument »
1.4 Udržení a zkvalitnění pobytových služeb v regionu viz dokument »
1.5 Stavební úpravy bývalé základní školy na bytový dům se zázemím pro poskytovatele sociálních služeb viz dokument »
1.6 Rozvoj pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením viz dokument »
1.7 Bezbariérové město viz dokument »
1.8 Rozvoj spolkové činnosti viz dokument »
2.1 Podpora a rozvoj terénní práce v regionu viz dokument »
2.2 Vytvoření funkčních kapacit poraden v ORP Valašské Klobouky viz dokument »
2.3 Podpora zaměstnanosti v regionu viz dokument »
2.4 Komplexní zajištění možností k bydlení viz dokument »
2.5 Poskytování vzdělávacích programů při fungujících organizacích viz dokument »
2.6 Zlepšení dopravní dostupnosti viz dokument »
TISK
i