Valašské Klobouky
Znak Valašské Klobouky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Valašské Klobouky

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Valašské KloboukyStrategický plán města Valašské Klobouky 2030 (2017)
1.2 Efektivní a hospodárné využívání prostředků viz dokument »
1.3 Participativní řízení města viz dokument »
1.4 Využití BIG data – budování otevřeného úřadu viz dokument »
2.2 Adaptace na změnu klimatu viz dokument »

Koncepce

Znak Valašské KloboukyKomunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Valašské Klobouky 2021-2025
5.3 Zvyšování kvality a inovace viz dokument »
5.4 Osvěta a informovanost viz dokument »
Znak Valašské KloboukyStrategie rozvoje cestovního ruchu města Valašské Klobouky (2020)
2.1 INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURA viz dokument »
Znak Valašské KloboukyKomunitní plán sociálních služeb a péče na Valašskokloboucku a Brumovsku 2015-2020
1.1 Zvyšování informovanosti o sociálních službách a vytvoření funkčního systému spolufinancování viz dokument »
1.7 Bezbariérové město viz dokument »
1.8 Rozvoj spolkové činnosti viz dokument »
TISK
i