Valašské Klobouky
Znak Valašské Klobouky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaValašské KloboukyRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Valašské Klobouky

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Valašské KloboukyStrategický plán města Valašské Klobouky 2030 (2017)
9.1 Zajištění prostupné sítě sociálních služeb pro občany regionu VK viz dokument »
9.2 Budování nových kapacit bytového fondu viz dokument »
9.3 Realizace národních kampaní a iniciativ ve prospěch sociálně ohrožených cílových skupin viz dokument »

Strategický dokument

Znak Valašské KloboukyKomunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Valašské Klobouky 2021-2025
1.1 Pobytové služby viz dokument »
1.2 Ambulantní služby viz dokument »
1.3 Terénní služby viz dokument »
1.4 Ostatní služby viz dokument »
2.1 Pobytové služby viz dokument »
2.2 Ambulantní služby viz dokument »
2.3 Terénní služby viz dokument »
2.4 Ostatní služby viz dokument »
3.1 Pobytové služby viz dokument »
3.2 Ambulantní služby viz dokument »
3.3 Terénní služby viz dokument »
4.1 Pobytové služby viz dokument »
4.2 Ambulantní služby viz dokument »
4.3 Terénní služby viz dokument »
4.4 Ostatní služby viz dokument »
5.1 Spolupráce viz dokument »
5.2 Financování viz dokument »
5.3 Zvyšování kvality a inovace viz dokument »
5.4 Osvěta a informovanost viz dokument »

Koncepce

Znak Valašské KloboukyKoncepce rozvoje bydlení města Valašské Klobouky 2050 (2020)
1.1 Máme Architektonické a urbanistické podklady viz dokument »
1.2 Jsou připravené pozemky a infrastruktura viz dokument »
1.4 Máme dotace a peníze na spolufinancování pro výstavbu městských bytů viz dokument »
1.5 Realizační firmy staví viz dokument »
1.6 Správa bytového fondu má nastavené dostatečné kapacity viz dokument »
1.7 Postup je průběžně monitorován viz dokument »
Znak Valašské KloboukyKomunitní plán sociálních služeb a péče na Valašskokloboucku a Brumovsku 2015-2020
1.1 Zvyšování informovanosti o sociálních službách a vytvoření funkčního systému spolufinancování viz dokument »
1.2 Udržení, rozšíření a zkvalitnění terénních sociálních služeb v regionu viz dokument »
1.3 Udržení a zkvalitnění stávajících ambulantních služeb v regionu viz dokument »
1.4 Udržení a zkvalitnění pobytových služeb v regionu viz dokument »
1.5 Stavební úpravy bývalé základní školy na bytový dům se zázemím pro poskytovatele sociálních služeb viz dokument »
1.6 Rozvoj pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením viz dokument »
1.7 Bezbariérové město viz dokument »
1.8 Rozvoj spolkové činnosti viz dokument »
2.1 Podpora a rozvoj terénní práce v regionu viz dokument »
2.2 Vytvoření funkčních kapacit poraden v ORP Valašské Klobouky viz dokument »
2.3 Podpora zaměstnanosti v regionu viz dokument »
2.4 Komplexní zajištění možností k bydlení viz dokument »
2.5 Poskytování vzdělávacích programů při fungujících organizacích viz dokument »
2.6 Zlepšení dopravní dostupnosti viz dokument »
TISK
i