Valašské Klobouky
Znak Valašské Klobouky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Valašské Klobouky

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Komunitní plán sociálních služeb a péče na Valašskokloboucku a Brumovsku 2015-2020

GesceSpolugesceSpolupráce
1. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIOŘI
1.1 Zvyšování informovanosti o sociálních službách a vytvoření funkčního systému spolufinancování
1.2 Udržení, rozšíření a zkvalitnění terénních sociálních služeb v regionu
1.3 Udržení a zkvalitnění stávajících ambulantních služeb v regionu
1.4 Udržení a zkvalitnění pobytových služeb v regionu
1.5 Stavební úpravy bývalé základní školy na bytový dům se zázemím pro poskytovatele sociálních služeb
1.6 Rozvoj pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením
1.7 Bezbariérové město
1.8 Rozvoj spolkové činnosti
2. OHROŽENÉ SKUPINY A RODINA
2.1 Podpora a rozvoj terénní práce v regionu
2.2 Vytvoření funkčních kapacit poraden v ORP Valašské Klobouky
2.3 Podpora zaměstnanosti v regionu
2.4 Komplexní zajištění možností k bydlení
2.5 Poskytování vzdělávacích programů při fungujících organizacích
2.6 Zlepšení dopravní dostupnosti
2.7 Zdravý životní styl – vytvoření zázemí pro sportovní, pohybové a volnočasové aktivity
TISK
i