Valašské Klobouky
Znak Valašské Klobouky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Valašské Klobouky

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Valašské Klobouky 2021-2025

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Senioři
1.1 Pobytové služby
1.2 Ambulantní služby
1.3 Terénní služby
1.4 Ostatní služby
2. Osoby se zdravotním postižením
2.1 Pobytové služby
2.2 Ambulantní služby
2.3 Terénní služby
2.4 Ostatní služby
3. Rodiny s dětmi
3.1 Pobytové služby
3.2 Ambulantní služby
3.3 Terénní služby
4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením
4.1 Pobytové služby
4.2 Ambulantní služby
4.3 Terénní služby
4.4 Ostatní služby
5. Systémové priority
5.1 Spolupráce
5.2 Financování
5.3 Zvyšování kvality a inovace
5.4 Osvěta a informovanost
TISK
i