probíhá úprava stránek

Ústí nad Labem
Znak Ústí nad Labem

úvodní stránkaÚstí nad LabemStrategické dokumentyStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Ústí nad Labem

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Ústí nad LabemStrategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030 [v přípravě]
3.1 Univerzitní město s vynikající úrovní viz dokument »
Znak Ústí nad LabemStrategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020
3.2 Zlepšit podmínky pro školství, celoživotní a mimoškolní vzdělávání viz dokument »

Koncepce

Znak Ústí nad LabemStrategický rámec MAP pro území SO ORP Ústí nad Labem (2019)
1.1 Otevřenost pedagogických pracovníků ke spolupráci viz dokument »
1.2 Podpora individuálního přístupu viz dokument »
1.3 Zachování základních a mateřských škol na venkově viz dokument »
2.1 Vyhledávání a formování adeptů učitelství viz dokument »
2.2 Vzdělávání a motivace pedagogických pracovníků viz dokument »
2.3 Dostatek kvalifikovaných dalších pracovníků viz dokument »
2.4 Rozvoj digitálních kompetencí učitelů viz dokument »
3.1 Příjemné, moderní prostředí viz dokument »
3.2 Vybavenost naplňující individuální potřeby všech dětí a žáků viz dokument »
3.3 Zkvalitnění úrovně materiálně technické vybavenosti viz dokument »
4.1 Schopnost spolupráce a komunikace, provázanost působících subjektů viz dokument »
4.2 Systém předávání podnětů a rozvoj komunikace mezi institucemi viz dokument »
5.1 Rozvoj čtenářské, matematické a kulturní gramotnosti viz dokument »
5.2 Rozvoj jazykové gramotnosti viz dokument »
5.3 Rozvoj kompetencí k polytechnickému vzdělávání viz dokument »
6.1 Podpora sociálních dovedností, občanské angažovanosti a dalších klíčových kompetencí dětí a žáků viz dokument »
6.2 Prevence sociálně patologických jevů a rozšiřování kompetencí v oblasti mimořádných situací viz dokument »
6.3 Vzájemná spolupráce škol a školských zařízení všech stupňů viz dokument »
6.4 Podpora kritického myšlení, mediální výchova viz dokument »
6.5 Zdravý lokální patriotismus žáků vůči své obci, městu, regionu, zemi viz dokument »
6.6 Výchova k toleranci a respektu viz dokument »
7.1 Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity, podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty viz dokument »
7.2 Propracované kariérové poradenství, uplatnění absolventů na trhu práce viz dokument »
8.1 Rozvoj všestranné připravenosti dětí a žáků viz dokument »
8.2 Rozvoj fyzické kondice dětí a žáků viz dokument »
9.1 Rozvoj vzájemné spolupráce se zahraničními partnery viz dokument »
9.2 Podpora výchovy dětí a žáků k poznávání a toleranci odlišných životních a kulturních hodnot viz dokument »
Znak Ústí nad LabemAkční plán strategického rámce MAP pro území SO ORP Ústí nad Labem 2018-2021
1.1 Otevřenost pedagogických pracovníků ke spolupráci viz dokument »
1.2 Podpora individuálního přístupu viz dokument »
1.3 Zachování základních a mateřských škol na venkově viz dokument »
2.1 Vyhledávání a formování adeptů učitelství viz dokument »
2.2 Vzdělávání a motivace pedagogických pracovníků viz dokument »
2.3 Dostatek kvalifikovaných dalších pracovníků viz dokument »
2.4 Rozvoj digitálních kompetencí učitelů viz dokument »
3.1 Příjemné, moderní prostředí viz dokument »
3.2 Vybavenost naplňující individuální potřeby všech dětí a žáků viz dokument »
3.3 Zkvalitnění úrovně materiálně technické vybavenosti viz dokument »
4.1 Schopnost spolupráce a komunikace, provázanost působících subjektů viz dokument »
4.2 Systém předávání podnětů a rozvoj komunikace mezi institucemi viz dokument »
5.1 Rozvoj čtenářské, matematické a kulturní gramotnosti viz dokument »
5.2 Rozvoj jazykové gramotnosti viz dokument »
5.3 Rozvoj kompetencí k polytechnickému vzdělávání viz dokument »
6.1 Podpora sociálních dovedností, občanské angažovanosti a dalších klíčových kompetencí dětí a žáků viz dokument »
6.2 Prevence sociálně patologických jevů a rozšiřování kompetencí v oblasti mimořádných situací viz dokument »
6.3 Vzájemná spolupráce škol a školských zařízení všech stupňů viz dokument »
6.4 Podpora kritického myšlení, mediální výchova viz dokument »
6.5 Zdravý lokální patriotismus žáků vůči své obci, městu, regionu, zemi viz dokument »
6.6 Výchova k toleranci a respektu viz dokument »
7.1 Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity viz dokument »
7.2 Propracované kariérové poradenství, uplatnění absolventů na trhu práce viz dokument »
8.1 Rozvoj všestranné připravenosti dětí a žáků viz dokument »
8.2 Rozvoj fyzické kondice dětí a žáků viz dokument »
9.1 Rozvoj vzájemné spolupráce se zahraničními partnery viz dokument »
9.2 Podpora výchovy dětí a žáků k poznávání a toleranci odlišných životních a kulturních hodnot viz dokument »
TISK
i