probíhá úprava stránek

Ústí nad Labem
Znak Ústí nad Labem

úvodní stránkaÚstí nad LabemStrategické dokumentyStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Ústí nad Labem

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Ústí nad LabemStrategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030 [v přípravě]
4.1 Atraktivní dopravní systém viz dokument »
4.2 Výjimečná dostupnost viz dokument »
Znak Ústí nad LabemStrategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020
2.1 Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu města a regionu viz dokument »
2.2 Optimalizovat dopravní systém města, posílit multimodální mobilitu viz dokument »
2.3 Zkvalitnit a více ekologizovat MHD viz dokument »
2.4 Aktivně se zapojovat do přípravy vysokorychlostní tratě Praha-Drážďany se zastávkou v Ústí nad Labem viz dokument »

Koncepce

Znak Ústí nad LabemStrategie prevence kriminality města Ústí nad Labem 2016-2020
1.3 Dopravní bezpečnost viz dokument »
Znak Ústí nad LabemSUMF - strategický rámec udržitelné městské mobility Ústí nad Labem (2019)
1.1 Veřejná hromadná doprava na území města Ústí nad Labem představuje atraktivní, dostupný, kvalitní, bezpečný a funkční druh dopravy, který budou obyvatelé města i jeho návštěvníci preferovat pro své cesty. Veřejná hromadná doprava zároveň představuje ekologický způsob přemisťování po městě, dbá na zlepšování životního prostředí a v kooperaci s pěší a cyklistickou dopravou zajišťuje udržitelný rozvoj území viz dokument »
TISK
i