probíhá úprava stránek

Ústí nad Labem
Znak Ústí nad Labem

úvodní stránkaÚstí nad LabemStrategické dokumentyStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Ústí nad Labem

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Ústí nad LabemStrategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030 [v přípravě]
1.1 Přátelský veřejný prostor viz dokument »
3.3 Využití inovací v řízení města viz dokument »
Znak Ústí nad LabemStrategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020
1.1 Zajistit přiměřený urbánní rozvoj (vrátit život do centra města, posílit lokální centra, zkvalitnit bydlení, vytvořit veřejná prostranství, revitalizovat brownfields, eliminovat asanační plochy a pásma) viz dokument »
1.2 Využít potenciál spolupráce měst v Ústecké aglomeraci viz dokument »
1.3 Zefektivnit řízení města, městských částí, organizací a společností města viz dokument »
1.4 Prosazovat zájmy města na krajské a státní úrovni, budovat, rozvíjet efektivní partnerství a rozšiřovat spolupráci s NNO, ziskovým sektorem a institucemi viz dokument »
1.5 Zapojovat veřejnost do rozhodování a do plánovacích procesů viz dokument »
4.3 Zlepšit protipovodňovou ochranu a řešit další přírodní rizika při respektování environmentálních limitů a hodnot viz dokument »
TISK
i