KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ ÚSTECKÝStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ ÚSTECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)
2.1 Aktivní účast kraje v diskusích a rozhodování o územních limitech těžby viz dokument »
2.2 Zlepšit stav měst a obcí viz dokument »
2.4 Zlepšit ekologické funkce krajiny a posílit její ochranu (zejména ZPF) před zástavbou viz dokument »
4.1 Zlepšit kvalitu ovzduší v Ústeckém kraji viz dokument »
4.2 Zajištění efektivní ochrany životního prostředí včetně odpovídajícího financování ochrany životního prostředí viz dokument »
4.3 Motivovat soukromý sektor k vyšší odpovědnosti za stav životního prostředí v kraji viz dokument »
4.4 Rozvoj environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
J.2 Zlepšit kvalitu životního prostředí viz dokument »
P.2 Zlepšit životní prostor viz dokument »
P.4 Dokončit obnovu krajiny a revitalizovat fyzicky deprivované objekty a areály a zajistit jejich efektivní využití viz dokument »
R.2 Zlepšit stav životního prostředí viz dokument »
O.3 Zkvalitnit životní prostředí v regionu viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝProgram rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020
3.4 Kvalita životního prostředí viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje (2019) [akt. 2019]
Realizace ekonomického potenciálu úspor v konečné spotřebě energie a v primární spotřebě
energie ve všech sektorech s maximálním využitím dotačních prostředků.
- Realizace potenciálu úspor v budovách veřejného sektoru uplatňováním dotací z OPŽP, Zelené
úsporám a využíváním EPC v majetku obcí a kraje.
viz dokument »
Zvýšení využití alternativních paliv vozidel v majetku Ústeckého kraje. viz dokument »
Snížení spotřeby uhlí v primární spotřebě energie Průběžně informovat obyvatele o důsledcích transformace. viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020-2024
1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání se zaměřením na podporu vedení škol a vybrané gramotnosti - matematická, digitální a polytechnická viz dokument »
TISK
i