KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ ÚSTECKÝ

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015-2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí KÚ ÚK
Datum schválení
16.2.2015
Doba platnosti
2015 - 2018
Popis dokumentu
Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením je koncepční dokument vycházející zejména z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, ratifikované Českou republikou v roce 2009.
Implementace
Na implementaci dokumentu se podílejí jednotlivé odbory, orgány kraje a Ústecká rada osob se zdravotním postižením.
Výchozí legislativa
Dokument byl zpracován z podnětu Poradního orgánu hejtmana Ústeckého kraje pro seniory a zdravotně postižené.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva č. 73/21Z/2015 ze dne 16. 2. 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 1x ročně neuvedeno
TISK
i