KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ ÚSTECKÝ

Ústecký krajský plán vyrovnání příležitostí 2021-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
20.4.2020
Doba platnosti
2021 - 2025
Popis dokumentu
Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pomáhá řešit celé spektrum oblastí života osob se zdravotním postižením a úskalí, které skýtají a to z úrovně kraje.
Implementace
Probíhá prostřednictvím všech spolupracujících organizací a zainteresovaných odborů KÚÚK
Výchozí legislativa
Dokument vychází zejména z:
Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, jež byla přijata
dne 13. prosince 2006 v New Yorku
Tezí připravovaného nového Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021 až 2025.
Při tvorbě tohoto materiálu byly také brány v úvahu související legislativní a koncepční dokumenty na celostátní a krajské úrovni.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva kraje
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Ne nerelevantní neuvedeno
TISK
i