KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ ÚSTECKÝ

Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
Odbor zdravotnictví
Datum schválení
25.11.2015
Doba platnosti
2015 - průběžně
Popis dokumentu
Cílem tohoto Ujednání o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby (dále jen: Ujednání o spolupráci), je usnadnění přeshraniční přednemocniční neodkladné péče a vzájemná pomoc při zásazích výjezdových skupin v situacích, kdy tyto služby nemůže zajistit vlastní zdravotnická show
Implementace
Ze zástupců všech smluvních stran byla sestavena Společná pracovní skupina. která kontroluje především realizaci Ujednání, každoročně se informuje zejména o počtu a době trvání zásahů dle tohoto Ujednání a dle potřeby aktualizuje přílohy Ujednání.
Výchozí legislativa
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby (Částka 26 Rozeslána dne 2. října 2014)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení č. 12/25Z/2015 Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 2. 11. 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne 1x ročně neuvedeno
TISK
i