KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ ÚSTECKÝRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ ÚSTECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)
2.2 Zlepšit stav měst a obcí viz dokument »
3.5 Zlepšit „image“ kraje jako místa pro kvalitní život viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝProgram rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020
2.4 Kultura, sport a volný čas viz dokument »
5.1 Hospodářská aktivita na venkově viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030
1.1 Podpora tradičních kulturních akcí v Ústeckém kraji viz dokument »
1.2 Podpora kulturní činnosti na území Ústeckého kraje viz dokument »
1.3 Podpora péče o tradiční lidovou kulturu viz dokument »
1.4 Oceňování významných počinů v oblasti kultury viz dokument »
1.5 Kulturní a kreativních odvětví viz dokument »
2.1 Zlepšení stavu kulturních památek na území kraje viz dokument »
2.2 Zachování, obnova a využití kulturního dědictví na území Ústeckého kraje viz dokument »
2.3 Podpora kulturního dědictví s mezinárodním statusem viz dokument »
2.4 Oceňování významných počinů v oblasti památkové péče na území kraje viz dokument »
3.1 Podpora a rozvoj kulturních organizací zřizovaných a zakládaných Ústeckým krajem viz dokument »
3.2 Spolupráce viz dokument »
3.3 Zavádění digitalizace a aplikace inovačních technologií viz dokument »
3.4 Zlepšení dostupnosti organizací pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace viz dokument »
4.1 Přehled, statistika, evidence viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝÚstecký krajský plán vyrovnání příležitostí 2021-2025
7.3 Podpora volnočasových aktivit a aktivit navazujících na sociální služby pro odlehčení
pečujících členů rodiny
viz dokument »
13.1 Vyšší podíl přístupných památek, divadel, muzeí, kin, knihoven a dalších kulturních zařízení, včetně jejich služeb. viz dokument »
13.2 Podporovat tvůrčí a umělecký potenciál osob se zdravotním postižením. viz dokument »
13.3 Podpora zapojení osob se zdravotním postižením do sportovních aktivit. viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020-2024
1 Snižovat nerovnosti a podporovat rovné příležitosti v předškolním vzdělávání viz dokument »
3 Zvýšení podílu žáků vzdělávajících se v podporovaných oborech středního vzdělání, zejména pak - oborech kategorie dosaženého vzdělání L/0 a M skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 28 Technická chemie a chemie silikátů a 53 Zdravotnictví - oborech kategorie dosaženého vzdělání H, L/0 a M skupiny oborů 36Stavebnictví, geodézie a
kartografie
viz dokument »
TISK
i