KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ ÚSTECKÝRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ ÚSTECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)
1.1 Posílení ekonomické základny Ústeckého kraje a rozvoj podnikatelského prostředí viz dokument »
1.2 Rozvoj inovačního prostředí a modernizace výrobních technologií, snižovaní materiálové a energetické náročnosti ekonomiky Ústeckého kraje a zlepšení nakládání s odpady viz dokument »
1.3 Zvyšováním kvality dopravní infrastruktury a dopravních služeb, podporovat udržitelný ekonomický růst a pracovní mobilitu viz dokument »
1.4 Snižovat nezaměstnanost s cílem dosáhnout v období 2010 – 2020 rovnovážného stavu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce viz dokument »
1.5 Zvýšit vzdělanost, kvalifikaci a konkurenceschopnost obyvatelstva Ústeckého kraje na trhu práce viz dokument »
1.6 Rozvíjet potenciál kraje v oblasti cestovního ruchu a zvýšit povědomí o kraji jakožto cíli pro cestovní ruch viz dokument »
3.3 Zajištění rovných příležitostí pro občany kraje při vstupu do vzdělávání a na trh práce viz dokument »
4.3 Motivovat soukromý sektor k vyšší odpovědnosti za stav životního prostředí v kraji viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
J.3 Zajistit ekonomický růst region viz dokument »
P.3 Zvýšit hospodářskou konkurenceschopnost viz dokument »
R.1 Eliminovat dopady periferní geografické polohy a zvýšit sociální a ekonomickou životaschopnost územ viz dokument »
O.2 Rozvinout potenciál ekonomiky viz dokument »
S.3 Rozvinout ekonomický potenciál viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2015-2020
1.1 Rozvinout systém destinačního řízení a organizačně a personálně zabezpečit rozvoj cestovního ruchu v Ústeckém kraji viz dokument »
2.1 Zkoordinovat marketingovou činnost jednotlivých subjektů v kraji a zacílit ji na rozvoj nosných témat a produktů cestovního ruchu viz dokument »
3.1 Zajistit potřebnou infrastrukturu pro rozvoj cestovního ruchu, zvýšit kvalitu infrastruktury a služeb v jednotlivých turistických lokalitách viz dokument »
TISK
i