KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ ÚSTECKÝRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ ÚSTECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)
1.2 Rozvoj inovačního prostředí a modernizace výrobních technologií, snižovaní materiálové a energetické náročnosti ekonomiky Ústeckého kraje a zlepšení nakládání s odpady viz dokument »
2.1 Aktivní účast kraje v diskusích a rozhodování o územních limitech těžby viz dokument »
2.2 Zlepšit stav měst a obcí viz dokument »
2.4 Zlepšit ekologické funkce krajiny a posílit její ochranu (zejména ZPF) před zástavbou viz dokument »
4.1 Zlepšit kvalitu ovzduší v Ústeckém kraji viz dokument »
4.2 Zajištění efektivní ochrany životního prostředí včetně odpovídajícího financování ochrany životního prostředí viz dokument »
4.3 Motivovat soukromý sektor k vyšší odpovědnosti za stav životního prostředí v kraji viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
J.4 Revitalizovat fyzicky deprivované objekty a areály a zajistit jejich efektivní využit viz dokument »
P.4 Dokončit obnovu krajiny a revitalizovat fyzicky deprivované objekty a areály a zajistit jejich efektivní využití viz dokument »
TISK
i