probíhá úprava stránek

KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

KRAJ ÚSTECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)
1.4 Snižovat nezaměstnanost s cílem dosáhnout v období 2010 – 2020 rovnovážného stavu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce viz dokument »
2.1 Aktivní účast kraje v diskusích a rozhodování o územních limitech těžby viz dokument »
2.2 Zlepšit stav měst a obcí viz dokument »
3.2 Snížit výskyt rizikového chování v populaci a snížit kriminalitu na území Ústeckého kraje viz dokument »
3.3 Zajištění rovných příležitostí pro občany kraje při vstupu do vzdělávání a na trh práce viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
J.1 Zvýšit sociální status obyvatel a eliminovat sociální nestabilitu viz dokument »
R.3 Zvýšit sounáležitost obyvatel s územím a sladit zájmy jednotlivých aktérů v území viz dokument »
S.2 Zvýšit sociální vitalitu a stabilitu území viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie prevence závislostí Ústeckého kraje 2020-2023
1 Zajištění realizace kvalitních programů primární prevence v Ústeckém kraji viz dokument »
2 Efektivnější koordinace a spolupráce v oblasti primární prevence v Ústeckém kraji viz dokument »
1 Zajištění dostupných a kvalitních nízkoprahových programů pro osoby závislé a ohrožené závislostí v Ústeckém kraji se stabilní finanční podporou viz dokument »
2 Zvýšení podílu odpovědnosti obcí na protidrogové politice viz dokument »
3 Zvýšení informovanosti veřejnosti o významu nízkoprahových služeb viz dokument »
1 Zajištění dostupných a kvalitních programů léčby a resocializace osob závislých a ohrožených závislostí v Ústeckém kraji se stabilní finanční podporou viz dokument »
2 Zajištění větší provázanosti programů léčby a resocializace závislých osoba zdravotní péče viz dokument »
1 Zajištění dostupné a kvalitní péče o osoby závislé a závislostí ohrožené v Ústeckém kraji ve všech oblastech prevence závislostí a udržení potřebné finanční podpory viz dokument »
2 Podpora a rozvoj systému koordinace na krajské i místní úrovni viz dokument »

Koncepce

Znak KRAJ ÚSTECKÝStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019-2021
1.1 Podpora specifických cílových skupin viz dokument »
1.2 Podpora kvality a dostupnosti poskytovaných služeb a jiných forem pomoci v sociální oblasti viz dokument »
1.3 Optimalizace základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje viz dokument »
1.4 Zlepšit informovanost obyvatelstva Ústeckého kraje viz dokument »
1.5 Rozvíjení dobrovolnictví v oblasti sociální práce viz dokument »
1.6 Podpora jiné formy pomoci v sociální oblasti viz dokument »
1.7 Podpora sociálního bydlení v Ústeckém kraji viz dokument »
TISK
i