probíhá úprava stránek

KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

KRAJ ÚSTECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)
1.3 Zvyšováním kvality dopravní infrastruktury a dopravních služeb, podporovat udržitelný ekonomický růst a pracovní mobilitu viz dokument »
2.2 Zlepšit stav měst a obcí viz dokument »
2.3 Využít nástrojů územního plánování k snižování dopravní náročnosti obsluhy území viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
O.1 Zajistit optimální vybavenost, zlepšená dostupnost a rovnoměrnější rozvoj regionu viz dokument »
S.1 Optimalizovat vybavenost a dopravní dostupnost regionu viz dokument »
TISK
i