KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ ÚSTECKÝ

Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje 2021-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
11.12.2023
Doba platnosti
2023 - 2027
Popis dokumentu
Strategie cestovního ruchu (SCR) byla zpracována v roce 2021 pro návrhové období 2021–26. V roce 2023 proběhla aktualizace, v jejímž rámci bylo návrhové období upraveno na 2021–27. V úrovni vize sahá návrhové období dále do období 10–20 let. Nositelem strategie je Ústecký kraj, resp. show
Implementace
Prostřednictvím Akčního plánu a aktivit Komise Rady ÚK pro regionální rozvoj, cestovní ruch a lázeňství.
Výchozí legislativa
Zákon o krajích, č. 129/2000 Sb., § 35, bod e) schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 035/25Z/2023 ze dne 11.12.2023
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano roční neuvedeno
TISK
i