KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ ÚSTECKÝ

Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje 2024-2028 [akt. 2020]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
11.12.2023
Poslední aktualizace
2020
Doba platnosti
2024 - 2028
Popis dokumentu
Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2024–2028 je klíčovým dokumentem politiky v oblasti závislostí Ústeckého kraje. Integruje oblasti užívání návykových látek, hazardního hraní a jiných nelátkových závislostí. show
Implementace
Implementace je realizována prostřednictvím Akčního plánu realizace na období 2024-2028, který je součástí strategického dokumentu.
Výchozí legislativa
Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 034/25Z/2023ze dne 11. 12. 2023
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Ne roční neuvedeno
TISK
i