KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ ÚSTECKÝ

Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje 2017-2021

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
20.2.2017
Doba platnosti
2017 - 2021
Popis dokumentu
Strategie PK ÚK vychází z republikové Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 – 2020. Součástí PK ÚK je každoročně aktualizovaná Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje. Strategie PK ÚK vytváří podmínky pro realizaci a rozvoj prevence kriminality na celém území Ústeckého kraje. show
Implementace
Strategie PK ÚK je implementována prostřednictvím cílů a opatření, která jsou stanovena v dokumentu.
Výchozí legislativa
Vláda ČR 25. ledna 2016 schválila usnesením č. 66 Strategii prevence kriminality ČR na období 2016 – 2020, ta byla prodloužena usnesením vlády č. 652 ze dne 15. června 2020 do přijetí nového strategického dokumentu ČR. Tento dokument doporučuje krajům a obcím zpracovat strategické dokumenty v oblasti prevence kriminality.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 020/3Z/2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně roční neuvedeno
TISK
i