KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ ÚSTECKÝ

Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji 2023–2033

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Datum schválení
11.9.2023
Doba platnosti
2023 - 2033
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva ÚK č. 029/23Z/2023
TISK
i