KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ ÚSTECKÝ

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (2020)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Datum schválení
7.9.2020
Doba platnosti
2020 - 2027
Popis dokumentu
Regionální inovační strategie Ústeckého kraje je zastřešujícím dokumentem navazuje na Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky a jejím hlavním úkolem je efektivní zacílení prostředků do vytipovaných prioritních oblastí výzkumu a vývoje, vč. show
Implementace
Akční plán RIS3 strategie Ústeckého kraje – rozpracování úkolů vyplívající z RIS3 strategie ÚK na dané období. Jedná se o prováděcí dokument, jež schvaluje pouze Krajská rada pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje.
Výchozí legislativa
Usnesení vlády České republiky ze dne 14. března 2018 č. 168 bylo s účinností k 1. dubnu 2018 v souvislosti s agendou Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (tj. Národní RIS3 strategie).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
V příloze č. 1 – Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 030/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020.
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Ne nerelevantní neuvedeno
TISK
i