KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ ÚSTECKÝ

Plán pokrytí území Ústeckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
KÚ ÚK - odbor zdravotnictví
Datum schválení
1.4.2015
Doba platnosti
2015 - průběžně
Popis dokumentu
V souladu se zákonem č. 347/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, je zdravotnická služba zdravotní službou, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. show
Implementace
Pokrytím území Ústeckého kraje výjezdovými základnami se rozumí rozmístění výjezdových základen na území kraje v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí tak, aby byla zajištěna dostupnost zdravotnické záchranné služby na území Ústeckého kraje. show
Výchozí legislativa
zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usneseni Rady ÚK č. 18/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne 2017 neuvedeno
TISK
i