KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ ÚSTECKÝ

Krajská koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji 2022-2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
13.12.2021
Doba platnosti
2022 - 2030
Popis dokumentu
Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ústeckého kraje pro období 2022 - 2030 je strategickým dokumentem, který navrhuje rozvoj EVVO v ÚK ve střednědobém horizontu. show
Implementace
Realizaci zajišťuje odbor životního prostředí a zemědělství, spolupráce s externím koordinátorem EVVO. Na každé 3 roky se schvalují akční plány, které obsahují v případě potřeby zásadnější změny v Krajské koncepci EVVO a návrhy nových opatření nad její rámec. Obsahem akčního plánu je show
Výchozí legislativa
Státní program EVVO a EP a zákon 123/1992 Sb., o právu na informace o ŽP
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením č. 015/11Z/2021 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 13. 12. 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano každoročně neuvedeno
TISK
i