KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ ÚSTECKÝ

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
KÚ ÚK - odbor kultury
Datum schválení
3.9.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Dokument je rozdělen na dvě části a to na Koncepci kultury a Koncepci památkové péče. Koncepce navazuje na Strategii rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji pro roky 2004 - 2008. show
Implementace
K implementaci a realizaci koncepce dochází prostřednictvím naplňování a realizací jednotlivých cílů, priorit a opatření stanovených v koncepci. Za jejich realizaci je vrcholově odpovědný Ústecký kraj.
Výchozí legislativa
Vychází z podmínek a závěrů zákon o krajích č. 129/2000 Sb. a zákona o státní památkové péči 20/1987 Sb.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva ÚK č. 88/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Ano nerelevantní neuvedeno
TISK
i