KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ ÚSTECKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020-2024

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
SMT
Datum schválení
9.3.2020
Doba platnosti
2020 - 2024
Popis dokumentu
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020 – 2024 (dále jen “Dlouhodobý záměr ÚK“) je základním strategickým dokumentem kraje v oblasti vzdělávání. show
Implementace
V Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji na období 2020 – 2024 jsou definovány čtyři prioritní oblasti, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. show
Výchozí legislativa
Dlouhodobý záměr ÚK je zpracován v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Pouze usnesení ZUK č. 024/27Z/2020
DOCX
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno
TISK
i