KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ ÚSTECKÝ

Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Datum schválení
23.6.2010
Doba platnosti
2010 - 2020
Popis dokumentu
Smyslem aktualizace je zejména zpřesnění zaměření SUR ÚK a zjednodušení struktury dokumentu, tj. mimo jiné specifikace klíčových prioritních problémů udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji a navržení rámcových opatření směřujících k jejich řešení. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Hodnocení SEA
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ne Ne 2 roky neuvedeno
TISK
i