Uherský Brod
Znak Uherský Brod

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaUherský BrodStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Uherský Brod

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Uherský BrodProgram rozvoje města Uherský Brod 2015-2021
7.3 Posilovat atraktivitu města podporou široké nabídky kulturních, sportovních a společenských akcí viz dokument »

Koncepce

Znak Uherský BrodStrategie Smart City města Uherský Brod (2019)
1.2 Zvýšení atraktivity a bezpečnosti města pro cykloturisty. viz dokument »
1.5 Příliv nových investorů (finance, know-how, technologie). viz dokument »
1.13 Růst blahobytu města a spolupráce občanů díky lokální ekonomice. viz dokument »
1.14 Zvýšení start-upů podnikající v digitálním světě. viz dokument »
1.21 Využití potenciálu cestovního ruchu. viz dokument »
Znak Uherský BrodStrategie rozvoje cestovního ruchu pro město Uherský Brod (2019)
1.1 Vytvoření podmínek pro rozvoj infrastruktury, atraktivit a služeb cestovního ruchu viz dokument »
1.2 Podpora zpřístupnění turistických cílů a mobility návštěvníků viz dokument »
2.1 Posílení destinační spolupráce ve městě a jeho okolí viz dokument »
2.2 Podpora činnosti Městského informačního centra viz dokument »
3.1 Tvorba produktů cestovního ruchu viz dokument »
3.2 Komunikační strategie cestovního ruchu viz dokument »
TISK
i