Uherský Brod
Znak Uherský Brod

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaUherský BrodStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Uherský Brod

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Uherský BrodProgram rozvoje města Uherský Brod 2015-2021
1.1 Modernizovat dopravní infrastrukturu ve městě a stavby navazující na silniční a železniční komunikace viz dokument »
1.2 Optimalizovat dopravu ve městě, snížit dopravní přetížení centra města a zajistit odpovídající dopravní obslužnost v okrajových částech viz dokument »
1.3 Rozvíjet příznivé podmínky pro pohyb chodců po městě, dobudovat cyklopruhy a propojit plánované cyklostezky viz dokument »

Koncepce

Znak Uherský BrodStrategie Smart City města Uherský Brod (2019)
1.1 Snížení negativních dopadů dopravy na život ve městě díky moderním technologiím a zvýšení spokojenosti cestujících. viz dokument »
1.3 Snížení ekologické zátěže plynoucí z dopravy. viz dokument »
Znak Uherský BrodStrategie rozvoje cestovního ruchu pro město Uherský Brod (2019)
1.2 Podpora zpřístupnění turistických cílů a mobility návštěvníků viz dokument »
TISK
i