Uherský Brod
Znak Uherský Brod

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaUherský BrodStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Uherský Brod

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Uherský BrodProgram rozvoje města Uherský Brod 2015-2021
2.3 Snižovat energetickou náročnost veřejných budov a škol viz dokument »
6.4 Zefektivnit třídění komunálního a stavebního odpadu, dořešit koncepci nakládání s odpady před uzavřením skládky viz dokument »

Koncepce

Znak Uherský BrodStrategie Smart City města Uherský Brod (2019)
1.4 Využívat energeticky úsporná opatření pomocí technologických inovací a energii z obnovitelných zdrojů. viz dokument »
1.18 Udržitelný rozvoj s příznivým dopadem na životní prostředí. viz dokument »
Znak Uherský BrodPlán odpadového hospodářství města Uherský Brod 2011-2016
1.1 Zvýšit materiálové využívání komunálních odpadů viz dokument »
1.2 Snížit množství odpadů ukládaných na skládku viz dokument »
TISK
i