probíhá úprava stránek

Uherský Brod
Znak Uherský Brod

úvodní stránkaUherský BrodRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Uherský Brod

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Uherský BrodProgram rozvoje města Uherský Brod 2015-2021
3.1 Přizpůsobit zaměření sociálních služeb a kapacity na péči o seniory postupnému stárnutí populace ve městě viz dokument »
3.2 Zlepšit podmínky pro sociální i ekonomické začleňování specifických skupin obyvatel a rozvinout koncept prostupného bydlení ve městě viz dokument »
5.2 Posilovat u obyvatel města sounáležitost navzájem i s městem samotným a omezit projevy asociálního chování, vandalismu a poškozování veřejného majetku viz dokument »
5.3 Posilovat u obyvatel města pocit bezpečí a ochrany jejich zdraví a majetku viz dokument »

Koncepce

Znak Uherský BrodProgram regenerace městské památkové zóny Uherský Brod 2018-2022 [akt. 2017]
1.6 Bezpečnost a čistota při společenských akcích na území památkové zóny města viz dokument »
Znak Uherský BrodStrategie Smart City města Uherský Brod (2019)
1.6 Využívání chytrých řešení ve zdravotnictví a sociálních službách viz dokument »
Znak Uherský BrodKomunitní plán rozvoje sociálních služeb v ORP Uherský Brod 2019-2022
1.2 Intenzivnější zapojení poskytovatelů sociálních služeb viz dokument »
2.1 Udržení kapacit a zvyšování kvality vybraných druhů sociálních služeb viz dokument »
2.2 Podpora vzniku nových kapacit sociálních služeb pro seniory viz dokument »
3.1 Podpora nových kapacit sociálních a služeb a aktivit pro osoby se zdravotním postižením viz dokument »
3.2 Udržení stávajících kapacit a kvality sociálních služeb viz dokument »
4.1 Rozvoj kapacit služeb pro rodiny s dětmi viz dokument »
5.1 Navýšení a vznik nových kapacit služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením viz dokument »
Znak Uherský BrodKoncepce prevence kriminality města Uherský Brod 2013-2014
1.2 Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a návštěvníků města viz dokument »
1.4 Zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochranu majetku v chatařských oblastech viz dokument »
1.5 Ke snížení zadluženosti a zvýšení finanční gramotnosti obyvatel zřídit poradenské centrum v této oblasti viz dokument »
1.6 Spolupráce města Uherský Brod a Městské nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, s.r.o. viz dokument »
1.7 Předcházení bezcílného potulování dětí a mládeže, vandalismu, dalším patologickým a kriminálním jevům viz dokument »
1.8 Efektivní naplňování cílů koncepce prevence kriminality viz dokument »
TISK
i