probíhá úprava stránek

Uherský Brod
Znak Uherský Brod

úvodní stránkaUherský BrodRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Uherský Brod

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Uherský BrodProgram rozvoje města Uherský Brod 2015-2021
2.1 Udržovat nemovitosti ve vlastnictví města v optimálním stavu a zvláštní pozornost při tom věnovat historicky cenným stavbám viz dokument »
4.2 Zlepšovat podmínky pro zájmovou a mimoškolní činnost dětí a mládeže viz dokument »
5.2 Posilovat u obyvatel města sounáležitost navzájem i s městem samotným a omezit projevy asociálního chování, vandalismu a poškozování veřejného majetku viz dokument »
7.1 Rozvíjet podmínky pro kulturu, sport a volný čas podle potřeb a zájmů obyvatel města i návštěvníků všech věkových kategorií, vč. doplňování chybějící infrastruktury viz dokument »
7.2 Zlepšit podmínky pro spolkovou činnost v městských zařízeních viz dokument »
7.3 Posilovat atraktivitu města podporou široké nabídky kulturních, sportovních a společenských akcí viz dokument »

Koncepce

Znak Uherský BrodProgram regenerace městské památkové zóny Uherský Brod 2018-2022 [akt. 2017]
1.1 Udržovat a posilovat aktivní účast vlastníků na jejich stálé údržbě a obnově, zachovat její citlivé a důstojné využití viz dokument »
1.2 Řešit problém nevyužitých a zanedbaných památek viz dokument »
1.3 Zachovat a doplnit historickou urbanistickou strukturu MPZ (dostavba proluk a stavebních mezer), podporovat a rozvíjet bydlení viz dokument »
1.5 Udržovat a posilovat kulturní image města a jeho genius loci, soustavně revitalizovat památkovou zónu – zvyšování atraktivity viz dokument »
1.7 Přístupnost, prosperita a ekonomická přívětivost památkové zóny viz dokument »
Znak Uherský BrodStrategie Smart City města Uherský Brod (2019)
1.12 Atraktivní a kvalitní nabídka volnočasových aktivit. viz dokument »
1.19 Atraktivní a kvalitní nabídka kulturního a sportovního vyžití. viz dokument »
1.20 Zavádění eCulture viz dokument »
TISK
i