probíhá úprava stránek

Uherský Brod
Znak Uherský Brod

úvodní stránkaUherský BrodRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Uherský Brod

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Uherský BrodProgram rozvoje města Uherský Brod 2015-2021
2.1 Udržovat nemovitosti ve vlastnictví města v optimálním stavu a zvláštní pozornost při tom věnovat historicky cenným stavbám viz dokument »
2.2 Provádět potřebné rekonstrukce náměstí a městských veřejných prostranství k zachování nebo znovunabytí jejich veřejné funkce viz dokument »
5.1 Udržet a dále posilovat angažovanost obyvatel při správě města a při naplňování strategických cílů rozvoje města viz dokument »
5.4 Samospráva směřující ke zlepšení kvality života obyvatel města viz dokument »
6.1 Zvyšovat hodnotu a úroveň veřejného prostoru a navazující infrastruktury viz dokument »

Koncepce

Znak Uherský BrodProgram regenerace městské památkové zóny Uherský Brod 2018-2022 [akt. 2017]
1.4 Regenerovat veřejná prostranství a městské parky viz dokument »
Znak Uherský BrodStrategie Smart City města Uherský Brod (2019)
1.7 Snížení stráveného času občana na úřadě pomocí rozšíření nabídky digitálních služeb. viz dokument »
1.8 Efektivní oboustranná komunikace mezi městem a občanem. viz dokument »
1.10 Poskytnutí otevřených dat a informací občanům města. viz dokument »
1.16 Efektivní vynakládání financí z rozpočtu. viz dokument »
Znak Uherský BrodStrategie rozvoje cestovního ruchu pro město Uherský Brod (2019)
2.2 Podpora činnosti Městského informačního centra viz dokument »
Znak Uherský BrodKomunitní plán rozvoje sociálních služeb v ORP Uherský Brod 2019-2022
1.1 Zvýšení informovanosti občanů viz dokument »
Znak Uherský BrodPlán odpadového hospodářství města Uherský Brod 2011-2016
1.4 Průběžně aktualizovat OZV o systému odpadového hospodářství města a průběžně informovat obyvatele města viz dokument »
Znak Uherský BrodKoncepce prevence kriminality města Uherský Brod 2013-2014
1.1 Zapojení obyvatel města Uherského Brodu do prevence kriminality na území města viz dokument »
Znak Uherský BrodKomunikační strategie města Uherský Brod (2014)
1.1 Zajištění parity tištěné a elektronické komunikace viz dokument »
1.2 Struktura, přehlednost uživatelská vstřícnost tištěných medií viz dokument »
1.3 Kvalita a aktuálnost poskytovaných informací viz dokument »
1.4 Rozhlas, specifické medium pro komunikaci viz dokument »
1.5 Struktura, přehlednost uživatelská vstřícnost elektronických medií viz dokument »
2.1 Koordinace činností a nástrojů komunikace viz dokument »
2.2 Využití internetu k průběžnému monitorování názorů občanů viz dokument »
2.3 Periodické analýzy komunikačního obrazu města viz dokument »
2.4 Úroveň interní komunikace města viz dokument »
TISK
i