Uherský Brod
Znak Uherský Brod

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Uherský Brod

Program rozvoje města Uherský Brod 2022+ Akční plán do roku 2024 (2022)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Uherský Brod
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2022 - 2024
AP 2024 PRM Uherský Brod 2022+ je implementačním plánem k dokumentu
TISK
i