• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Týnec nad Sázavou

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Týnec nad SázavouStrategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou do roku 2028 (2018)
1.2 ROZVÍJET PODMÍNKY SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ viz dokument »

Koncepce

Znak Týnec nad SázavouZdravotní plán města Týnec nad Sázavou 2021-2023
1.3 BUDE POSÍLENA PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE viz dokument »
3.2 BUDOU REALIZOVÁNA OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ PORANĚNÍ V DŮSLEDKU DOMÁCÍHO NÁSILÍ viz dokument »
5.2 BUDE SNÍŽEN VÝSKYT NELÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ viz dokument »
Znak Týnec nad SázavouPlán prevence kriminality města Týnec nad Sázavou 2018-2028
1.1 Zkvalitnění monitoringu veřejných prostranství města viz dokument »
1.2 Rozšiřování prvků situační prevence viz dokument »
2.1 Preventivní programy pro seniory, děti a mládež viz dokument »
2.2 Posílení terénních sociálních služeb viz dokument »
2.3 Předcházení rizikovému chování dětí a mládeže realizací specifických aktivit viz dokument »
2.4 Krizová a poradenská centra viz dokument »
2.5 Zvyšování informovanosti a aktivizace obyvatel k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku viz dokument »
3.1 Zajištění činnosti pracovní skupiny prevence kriminality viz dokument »
3.2 Rozšíření činnosti městské policie viz dokument »
TISK
i