Týnec nad Sázavou
Znak Týnec nad Sázavou

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaTýnec nad SázavouRozvojové záměryStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Týnec nad Sázavou

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Týnec nad SázavouStrategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou do roku 2028 (2018)
1.2 ROZVÍJET PODMÍNKY SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ viz dokument »
1.3 UDRŽOVAT VYSOKOU ÚROVEŇ KULTURNÍHO A SPORTOVNÍHO VYŽITÍ viz dokument »

Koncepce

Znak Týnec nad SázavouZdravotní plán města Týnec nad Sázavou 2021-2023
1.1 BUDOU PROPAGOVÁNY A PODPOROVÁNY ZÁSADY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU DĚTÍ A MLÁDEŽE viz dokument »
1.2 BUDE PODPOROVÁN ZDRAVÝ TĚLESNÝ VÝVOJ DĚTÍ viz dokument »
2.1 BUDOU PROPAGOVÁNY A PODPOROVÁNY ZÁSADY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU SENIORŮ viz dokument »
2.2 BUDE PODPOROVÁN ŽIVOT SENIORŮ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ viz dokument »
3.1 BUDOU REALIZOVÁNA OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ V DŮSLEDKŮ ÚRAZŮ viz dokument »
4.1 BUDOU PODPOROVÁNY ZÁSADY SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ VÝŽIVY VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ viz dokument »
4.2 BUDE PODPOROVÁNO AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI viz dokument »
4.3 BUDE PODPOROVÁNA ZDRAVÁ MOBILITA OBYVATEL viz dokument »
4.4 BUDOU PODPOROVÁNY A ROZVÍJENY PROGRAMY A AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A PRIMÁRNÍ PREVENCI NEMOCÍ viz dokument »
5.1 BUDE OMEZENO UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA ÚZEMÍ MĚSTA viz dokument »
5.2 BUDE SNÍŽEN VÝSKYT NELÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ viz dokument »
Znak Týnec nad SázavouKoncepce rozvoje sportu města Týnec nad Sázavou 2018-2028
1.1 Obnovovat a rozvíjet sportovní infrastrukturu a efektivně využívat stávající ve všech částech města viz dokument »
1.2 Realizace sportovních akcí a programů pro všechny cílové skupiny viz dokument »
1.3 Podporovat činnosti a rozvoj sportovních spolků, dobrovolnictví a lidských zdrojů nezbytných pro zajišťování sportu viz dokument »
1.4 Realizace propagačně-motivačních akcí za účelem zvýšení pohybové aktivity občanů viz dokument »
Znak Týnec nad SázavouPlán prevence kriminality města Týnec nad Sázavou 2018-2028
2.3 Předcházení rizikovému chování dětí a mládeže realizací specifických aktivit viz dokument »
TISK
i