Turnov
Znak Turnov

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Turnov

Akční plán města Turnova 2013-2020

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Turnov
Garant za instituci
Odbor rozvoje města Turnov
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2013 - 2020
APRM Turnov 2013-2020 je implementačním plánem k dokumentu
TISK
i