Třeboň
Znak Třeboň

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Třeboň

Územní plán Třeboň (2012) [akt. 2018]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Územní plán Třeboň (2012) [akt. 2018]
[ÚP Třeboň 2012]
Odpovědná instituce
Město Třeboň
Datum schválení
26.11.2012
Poslední aktualizace
2018
Doba platnosti
2012 - průběžně
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení ZM 178/2012-21
TISK
i