Třebíč
Znak Třebíč

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaTřebíč › Komunitní plány - 10P  

Třebíč

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled největších priorit veřejnosti, tzv. „10P“.... +
tisk
i

"10P" - Třebíč - Největší priority definované 14.10.2019 (Očima lidí)

Rozbalit všechna +
  2019 2020
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vybudovat obchvat města [B.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešit vysoký pronájem sálů MKS (pro neziskové organizace, studenty apod.) [F.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Podporovat pěší a cyklo dopravu [B.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešit nedostatek míst v domovech pro seniory [G.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vytvořit koncepci rozvoje a využití pravého břehu řeky (vytvořit pracovní skupinu na tuto problematiku), zpřístupnit pro chodce, doplnit mobiliář) [C.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vytvořit podmínky pro využití rybníka Kuchyňka pro rekreaci [E.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zřízení veřejné lednice [G.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vytvořit finanční pobídky směrem k filmařům (potenciál města je velký) [C.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Obnovit Horáckou rally [H.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Realizovat projekt na Záhumenici (skate + pump aréna) [I.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zvýšit počet asistentů prevence kriminality [D.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Doplnit vhodný mobiliář na Podzámecké Nivě [E.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0


Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Třebíč (2019-2020) - 14.10.2019

zobrazit všechny dosavadní komunitní plány show

Celostátní přehled veřejných fór
TISK
i