Telč
Znak Telč

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Telč

Strategický plán rozvoje města Telče 2005-2013

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Telč
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2005 - 2013
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne neuvedeno není konkrétní
TISK
i