Telč
Znak Telč

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Telč

Strategický plán rozvoje města Telč 2022-2028

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Telč
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2022 - 2028
TISK
i