Tábor
Znak Tábor

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaTáborStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Tábor

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TáborStrategický plán rozvoje města Tábor 2021-2032
3.4 Rozvoj lidských zdrojů viz dokument »

Koncepce

Znak TáborMístní akční plán vzdělávání ORP Tábor (2017)
1.1 Podpora polytechnického vzdělávání a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty viz dokument »
1.2 Zlepšování čtenářské a matematické gramotnosti dětí a žáků viz dokument »
1.3 Rozvoj jazykového vzdělávání viz dokument »
1.4 Zlepšování digitálních kompetencí dětí a žáků viz dokument »
1.5 Rozvoj pohybových aktivit viz dokument »
2.1 Zajištění a udržení dostupnosti vzdělávání viz dokument »
2.2 Podpora nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků viz dokument »
2.3 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami viz dokument »
3.1 Zintenzivnění spolupráce a výměny zkušeností mezi školami i dalšími institucemi, včetně rodičů viz dokument »
3.2 Rozvoj pedagogických kompetencí a odborná podpora pedagogů viz dokument »
3.3 Podmínky a zázemí pro moderní vzdělávání žáků viz dokument »
Znak TáborStrategický rámec MAP ORP Tábor (2019)
1.1 PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY viz dokument »
1.2 ZLEPŠOVÁNÍ ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI DĚTÍ A ŽÁKŮ viz dokument »
1.3 ROZVOJ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ viz dokument »
1.4 ZLEPŠOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ viz dokument »
2.1 ZAJIŠTĚNÍ A UDRŽENÍ DOSTUPNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ viz dokument »
2.2 PODPORA NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH DĚTÍ A ŽÁKŮ viz dokument »
2.3 PODPORA DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI viz dokument »
2.4 ŘEŠENÍ PROBLEMATICKÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ viz dokument »
3.1 ZINTENZIVNĚNÍ SPOLUPRÁCE A VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ MEZI ŠKOLAMI I DALŠÍMI INSTITUCEMI, VČETNĚ RODIČŮ viz dokument »
3.2 ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH KOMPETENCÍ A ODBORNÁ PODPORA PEDAGOGŮ viz dokument »
3.3 PODMÍNKY A ZÁZEMÍ PRO MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ viz dokument »
TISK
i