Tábor
Znak Tábor

Web provozuje NSZM ČR

Tábor

Koncepce údržby veřejné zeleně ve městě Tábor (2016)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Město Tábor
Datum schválení
4.4.2016
Doba platnosti
2016 - průběžně
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení RM č. 1555/29/16
TISK
i