Štětí
Znak Štětí

Web provozuje NSZM ČR

Štětí

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ŠtětíStrategický plán rozvoje města Štětí do r. 2024 [akt. 2021]
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy viz dokument »
2.4 Město a stárnutí populace viz dokument »
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách viz dokument »
4.4 Bydlení ve městě a místních částech viz dokument »

Koncepce

Znak ŠtětíKoncepce sociálního bydlení města Štětí (2020)
1.1 Sociální bydlení viz dokument »
1.2 Prostupnost bydlení viz dokument »
1.3 Prevence bytové nouze u cílových skupin viz dokument »
1.4 Metody poskytování sociální práce viz dokument »
Znak ŠtětíStrategický plán sociálního začleňování města Štětí 2015-2018
1.1 Minimalizace práce na černo viz dokument »
1.2 Vytvořit dostatek (asistovaných) legálních pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané a vybavit je potřebnými kompetencemi k získání nebo udržení místa na trhu práce viz dokument »
2.1 Fungování ZŠ a MŠ jako jeden celek, zvyšování efektivity vzdělávání a eliminace výchovných problémů viz dokument »
2.2 Zajištění nepatologických způsobů trávení volného času pro děti a mládež (všechnu) viz dokument »
2.3 Průběžné posilování rodičovských kompetencí v sociálně vyloučených lokalitách viz dokument »
3.1 Prevence ztráty bydlení, kultivace sociálně vyloučených lokalit a zajištění standardního bydlení i pro nízkopříjmové domácnosti viz dokument »
4.1 Snižování počtu sociálně patologických jevů ve Štětí a jeho místních částech viz dokument »
4.2 Zvyšování pocitu bezpečí obyvatel města viz dokument »
Znak ŠtětíPlán prevence kriminality města Štětí 2017-2021
1.1 Vytvářet podmínky pro rozvoj prevence kriminality viz dokument »
1.2 Zajistit nabídku programů sociální a situační prevence viz dokument »
1.3 Zlepšení informovanosti veřejnosti o prevenci kriminality viz dokument »
1.4 Zvyšování pocitu bezpečí občanů viz dokument »
TISK
i