Rosice
Znak Rosice

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaRosiceStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Rosice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak RosiceStrategický plán rozvoje města Rosice 2016-2025
C.1 Zlepšení dopravní situace města viz dokument »
C.2 Zkvalitnění místních komunikací a organizace dopravy viz dokument »
C.3 Dobudování infrastruktury pro pěší a pro nemotorovou dopravu viz dokument »
TISK
i