Prostějov
Znak Prostějov

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaProstějovStrategické dokumentyStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Prostějov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ProstějovStrategický plán Prostějov 2022-2035
1.1 Atraktivní podmínky pro život viz dokument »
4.2 Spolupráce a vzdělávání viz dokument »

Koncepce

Znak ProstějovStrategický rámec MAP pro ORP Prostějov do roku 2023
1.1 Výstavba či rekonstrukce budov a areálů mateřských škol viz dokument »
1.2 Modernizace vybavení v mateřských školách viz dokument »
1.3 Rekonstrukce a výstavba budov a areálů základních škol viz dokument »
1.4 Modernizace vybavení v základních školách viz dokument »
1.5 Zrekonstruovat a zmodernizovat objekty zajišťující zájmové a neformální vzdělávání viz dokument »
2.1 Zavedení a udržení efektivních forem spolupráce viz dokument »
2.2 Fungující systém spolupráce mezi aktéry vzdělávání v regionu viz dokument »
2.3 Vzájemná setkávání a předávání zkušeností ředitelů a pedagogů škol v regionu viz dokument »
3.1 Vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků v rámci odborné kvalifikace viz dokument »
3.2 Osobnostně sociální rozvoj pedagogických i nepedagogických pracovníků viz dokument »
3.3 Vzdělávání vedoucích pracovníků viz dokument »
TISK
i