Prostějov
Znak Prostějov

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaProstějovRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Prostějov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ProstějovStrategický plán Prostějov 2022-2035
1.1 Atraktivní podmínky pro život viz dokument »

Koncepce

Znak ProstějovPlán prevence kriminality ve městě Prostějov 2018-2020
1.1 Potírání nápadu majetkové kriminality, zejména krádeží prostých viz dokument »
1.2 Preventivní působení na děti a mládež viz dokument »
2.1 Zefektivňování a modernizování městského kamerového dohlížecího systému viz dokument »
2.2 Udržovat modernizaci operačního střediska Městské policie Prostějov a modernizovaný pult centralizované ochrany viz dokument »
2.3 Ochrana osob, majetku, veřejného prostranství a pocit bezpečí ve městě viz dokument »
2.4 Nadále se zaměřovat na práci s rizikovou mládeží viz dokument »
2.5 Podporovat činnost skupiny prevence městské policie viz dokument »
Znak ProstějovSmart Prostějov - manuál chytrého města (2018)
6.5 férově sdílené město viz dokument »
12.1 zdokonalování a centralizace systémů bezpečnostní prevence viz dokument »
12.2 analýza pocitu bezpečí a přednášková a edukativní činnost s důrazem na „aktivního střelce“ viz dokument »
12.3 inteligentní kamerové systémy s možnostmi rozpoznávání osob a on-line přenos dat z kamer strážníků MP viz dokument »
12.4 doplnění městského mobiliáře o bezpečnostní prvky viz dokument »
12.5 zajištění bezpečnosti a funkce VO při vzniku blackoutu viz dokument »
TISK
i