Prostějov
Znak Prostějov

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaProstějovRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Prostějov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ProstějovStrategický plán Prostějov 2022-2035
1.2 Volnočasové aktivity viz dokument »

Koncepce

Znak ProstějovAktualizace programu regenerace městské památkové zóny Prostějov 2021-2025
1.1 Projevovat všestrannou péči o kulturní dědictví viz dokument »
1.2 Usilovat o oživení kulturních památek, podporovat jejich vhodné využití viz dokument »
1.3 Uchovávat cennou urbanistickou a architektonickou strukturu MPZ viz dokument »
1.4 Finančně i metodicky podporovat vlastníky nemovitostí zhodnocující historické a estetické hodnoty jejich objektů viz dokument »
1.5 Systematicky podporovat zpracovávání průzkumů historicky hodnotných objektů viz dokument »
1.6 Vyvíjet tlak na odstraňování nevhodných prvků viz dokument »
1.7 Účinně zamezovat vytváření světelného a vizuálního smogu viz dokument »
1.8 Zpracovávat metodické materiály a regulační předpisy ke konkrétním problematickým aspektům péče o kulturní dědictví a tím podporovat informovanost žadatelů a transparentnost při správním rozhodování viz dokument »
Znak ProstějovStrategie rozvoje zeleně Prostějov 2015-2025
1.4 zajištění prostorové a estetické kvality vysazovaných stromů výběrem vhodných kultivarů viz dokument »
1.11 pravidelná obnova trávníkových ploch viz dokument »
Znak ProstějovSmart Prostějov - manuál chytrého města (2018)
4.3 komise architektury a urbanismu viz dokument »
4.4 jasný architektonický manuál a ochrana hodnotných lokalit viz dokument »
TISK
i