Prostějov
Znak Prostějov

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Prostějov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ProstějovStrategický plán rozvoje města Prostějova 2010-2020
2.1 Revitalizace Pernštýnského zámku - sídlo Domovní správy viz dokument »
2.2 Revitalizace Pernštýnského zámku - východní křídlo viz dokument »
2.3 Revitalizace Pernštýnského zámku - jižní křídlo viz dokument »
2.6 Revitalizace Pernštýnského zámku - severní křídlo viz dokument »

Koncepce

Znak ProstějovStrategie rozvoje zeleně Prostějov 2015-2025
1.4 zajištění prostorové a estetické kvality vysazovaných stromů výběrem vhodných kultivarů viz dokument »
1.11 pravidelná obnova trávníkových ploch viz dokument »
Znak ProstějovSmart Prostějov - manuál chytrého města (2018)
4.3 komise architektury a urbanismu viz dokument »
4.4 jasný architektonický manuál a ochrana hodnotných lokalit viz dokument »
TISK
i